Hönsen

Hönsen och äggproduktionen

På gården bedrivs äggproduktion med

40 000 frigående, vita höns. De bor i två stallar som ligger utmed grusvägen ner mot gårdens hus och gårdsbutik. Äggen som produceras levereras till vår förening Kronägg.

Det stora stallet byggdes om vårvintern 2017. Ny inredning, ombyggd ventilation, och bättre ljus har avsevärt förbättrat miljö för både höns och djurskötare. Som hjälp i satsningen i att nå bättre djurhälsa och bättre lönsamhet har vi fått beviljat ekonomiskt stöd från EU.