Växtodlingen

Växtodlingen

När vi tog över gården och fick mer areal att bruka stod vi inför valet att fortsätta med konventionell odling vilket krävde att vi lade mer tid på odlingen, köpte större traktorer och maskiner samt la mer pengar på insatsvaror. Eller att hitta på någonting nytt. Som många i vår generation är vi intresserade av miljö och hållbarhet. Därför valde vi att hösten 2014 ställa om gården till Conservation Agriculture (CA).

 

Conservation Agriculture har tre grundprinciper, odling utan jordbearbetning, permanent bevuxen mark tack vare artrika mellangrödor och en varierad växtföljd. Naturen klarar att sköta matjorden bättre än våra maskiner. Utan jordbearbetning får vi fler maskar, mikrober och insekter dessutom bryts inte kolet i marken ned lika snabbt. Mellangrödorna, växtresterna och den höga biologiska mångfalden hjälper sedan till att binda mer kol (mull) i marken vilket konserverar vatten till grödan och hjälper till att ta bort koldioxid från atmosfären. En genomtänkt växtföljd med flera olika grödor är en förutsättning för att inte få sjukdomar och bli beroende av pesticider (bekämpningsmedel).

 

Genom den här odlingstekniken behöver vi inte lika mycket insatsvaror, det går åt mycket mindre diesel eftersom vi inte plöjer eller bearbetar jorden, mindre mängd gödsel eftersom mellangrödorna fixerar kväve från luften och mindre mängd växtskydd eftersom färre ogräs gror när man inte bearbetar. Skördarna är lika stora eller högre än i den konventionella odlingen.

 

Gotland är som gjort för Conservation Agriculture då ön ofta är torr på sommaren. När våra jordar är täckta med växtrester och mullhalten ökar får vi mer växttillgängligt vatten och blir inte lika beroende av bevattningsmöjligheter som tidigare.