Start

Välkommen till Kruse

och Kauparve


Kruse Gård AB och Kauparve Gård AB är belägna i Alva utanför Hemse på södra Gotland. Gårdarna har tillsammans flera olika verksamhetsområden och drivs av Emmy och Henrik Ahlsten.

På Kruse bedrivs äggproduktion med frigående höns och där finner du även vår gårdsbutik och på Kauparve bedrivs nötköttsprokutionen och växtodlingen. Vi producerar nästan allt foder till våra djur själva och djuren är också viktiga för växtodlingen och våra vackra marker runt gårdarna.Ett lantbruk med framåtanda


Med ett mer utmanande klimat och större krav på hushållande av jordens resurser känner vi oss motiverade att producera mat som är så klimateffektiv som möjligt. Med reducerad jordbearbetning, frigående djur och effektiva kretslopp inom gårdarna vill vi möta en positiv framtid inom branchen.

Kruse Gård AB


På Kruse Gård bedrivs äggproduktion med 40 000 frigående vita höns. Emmy och Henrik har drivit och byggt ut verksamheten sedan 2014. I den stora ladan på gården ligger också vår gårdsbutik och den nystartade svampproduktionen. I gårdsbutiken hittar du produkter från våra egna gårdar och våra duktiga kollegor på ön.
Kauparve Gård AB


Kauparve Gård är Henriks föräldragård och här ligger vårt gårdscentra för växtodlingen och nötköttsproduktionen. Om allt går enligt plan kommer vi till våren starta upp en liten slaktkycklingproduktion med gräsbeteshöns här.

Lantbruket i siffror

 

  • 35 000 frigående höns
  • 80 djur i nötköttsproduktionen
  • 300 ha växtodling med CA
  • Totalt 5 anställda
  • Total omsättning ca 14 milj