Start

Välkommen till Kruse

och Kauparve


Kruse Gård och Kauparve Gård AB är belägna i Alva utanför Hemse på södra Gotland. Gårdarna har tillsammans flera olika verksamhetsområden och drivs av Emmy och Henrik Ahlsten ihop med Henriks far Rikard Ahlsten.

På Kruse bedrivs äggproduktion med frigående höns och på Kauparve bedrivs nötköttsprokutionen och växtodlingen. Vi producerar nästan allt foder till våra djur själva och djuren är också viktiga för växtodlingen och våra vackra marker runt gårdarna.Ett lantbruk med framåtanda


Med ett mer utmanande klimat och större krav på hushållande av jordens resurser känner vi oss motiverade att producera mat som är så klimateffektiv som möjligt. Med reducerad jordbearbetning, frigående djur och effektiva kretslopp inom gårdarna vill vi möta en positiv framtid inom branchen.

Kruse Gård AB


På Kruse Gård bedrivs äggproduktion med 40 000 frigående vita höns. Emmy och Henrik köpte Kruse gård 2014 av Per Alvinge.
Kauparve Gård AB


Kauparve Gård är Henriks föräldragård där ansvaret för driften tas över helt av Henrik och Emmy från Rikard under 2019. Här ligger vårt gårdscentra för växtodlingen och nötköttsproduktionen.

Lantbruket i siffror

 

  • 40 000 frigående höns
  • 50 djur i nötköttsproduktionen
  • 250 ha växtodling med CA
  • 50 ha KRAV-godkänd växtodling
  • Totalt 5 anställda
  • Total omsättning ca 10 milj

Kruse Gård AB


Alva Lilla Kruse 613

623 46 Hemse

Kauparve Gård AB


Alva Kauparve 541

623 46 Hemse

Tel: 070-548 09 21

       073-614 29 70www.krusegard.se