Äggproduktionen

Hönsen och äggproduktionen

På gården bedrivs äggproduktion med

40 000 frigående, vita höns. De bor i två stallar som ligger utmed grusvägen ner mot gårdens hus och gårdsbutik. Äggen som produceras levereras till vår förening Kronägg.

Husen är uppförda 1991 respektive 2001. I det mindre av husen är hönsen frigående i envåningssystem medan det stora stallet byggdes om till flervåningssystem vårvintern 2017. Ny inredning, ombyggd ventilation, och bättre ljus har förbättrat miljö för både höns och djurskötare. Som hjälp i satsningen i att nå bättre djurhälsa och bättre lönsamhet har vi fått beviljat ekonomiskt stöd från EU.

Hönsen äter till stor del spannmål som vi själva producerar på Kauparve gård.


Kruse Gård AB


Alva Lilla Kruse 613

623 46 Hemse

Kauparve Gård AB


Alva Kauparve 541

623 46 Hemse

Tel: 070-548 09 21

       073-614 29 70www.krusegard.se