Äggproduktionen

Hönsen och äggproduktionen

På gården bedrivs äggproduktion med

35 000 frigående, till största del vita höns. De bor i två stallar och totalt tre avdelningar som ligger utmed grusvägen ner mot gårdens hus och gårdsbutik. Äggen som produceras levereras till vår förening Kronägg och återfinns även i vår och ett  flertal andra gårdsbutiker på ön.

Husen är uppförda 1991 respektive 2001. I det mindre av husen är hönsen frigående i envåningssystem medan det stora stallet byggdes om till flervåningssystem vårvintern 2017. Ny inredning, ombyggd ventilation och bättre ljus har förbättrat miljö för både höns och djurskötare. Som hjälp i satsningen i att nå bättre djurhälsa och bättre lönsamhet har vi fått beviljat ekonomiskt stöd från EU.

Hönsen äter till största del spannmål som vi själva producerar.