Nötköttsproduktionen

Nötköttsproduktionen


Vår nötköttsproduktion är efter ett par års vila från kalvar under uppbyggnad igen med fokus på frigående friska djur. Besättningen består främst av hereford och i år väntas 32 kalvar i besättningen. Utöver de egna kalvarna köper vi också in kalvar för uppfödning. Våra djur går på vackra naturbeten och som en del av vår strategi planerar vi även för att de ska kunna beta av mellangrödorna på åkrarna.

Kruse Gård AB


Alva Lilla Kruse 613

623 46 Hemse

Kauparve Gård AB


Alva Kauparve 541

623 46 Hemse

Tel: 070-548 09 21

       073-614 29 70www.krusegard.se