Nötköttsproduktionen

Nötköttsproduktionen


Vår nötköttsproduktion är under uppbyggnad med fokus på frigående friska djur. Besättningen består främst av hereford och i år väntas 40 kalvar i besättningen. Utöver de egna kalvarna köper vi också in kalvar för uppfödning. Våra djur går på vackra naturbeten och som en del av vår strategi integrerar vi nu köttdjuren som en naturlig del i växtodlingen där det ingår att de betar mallangrödor och vallar. Vi är en del av Charolaisgruppen Gotland där vi är några gotländska gårdar i samverkan och under det namnet produceras våra populära hamburgare.