Om oss

Vi som arbetar här

På gårdarna är vi totalt fem personer som arbetar just nu.

  • Henrik har det övergripande ansvaret och hans största intresse ligger i markhälsa och växtodling med minimal jordbearbetning.
  • Emmy har huvudansvaret för hönsen och gårdsbutiken med ett extra intresse och utbildning inom hippologi.
  • Rikard är ägare till Kauparve och har ansvaret för nötköttsproduktionen och är den som har bäst koll när trösken ska köras.
  • Moa arbetar på båda gårdarna och har koll på både höns, köttdjur och traktorkörning.
  • Göran har hand om hönsen och är en klippa med 50-årig erfarenhet inom området.

Kruse Gård AB


Alva Lilla Kruse 613

623 46 Hemse

Kauparve Gård AB


Alva Kauparve 541

623 46 Hemse

Tel: 070-548 09 21

       073-614 29 70www.krusegard.se