Om oss

Vi som arbetar här

På gårdarna är vi totalt fem personer som arbetar just nu.

  • Henrik har det övergripande ansvaret för växtodlingen och köttdjuren och hans största intresse ligger i markhälsa och växtodling med minimal jordbearbetning.
  • Emmy har huvudansvaret för hönsen och gårdsbutiken med ett extra intresse och utbildning inom hippologi.
  • Rikard, som är Henriks far, är bollplank och den som har bäst koll när trösken ska köras.
  • Göran har hand om hönsen några dagar varje månad och är en klippa med 50-årig erfarenhet inom området.
  • Indra är den som packar mest ägg och är alltid gen glada i gänget.
  • Per hjälper till med det mesta i hönshuset när han inte är hemma och har hand om sin egen gård.Praktik och arbete

Vi tar regelbundet amot praktikanter, både från gymnasie- och vuxenutbildning samt utländska utbyten. Hör gärna av dig om du är intresserad av att arbeta eller göra praktik hos oss.


Just nu söker vi:


Förman/arbetsledare som kan ha huduvansvaret för äggproduktionen samt vara delaktig i växtodlings- och nöttköttsproduktionen.


Två personer för hönsskötsel och äggpackning på 70 respektive 50%.