Växtodlingen

Växtodlingen


Växtodlingen drivs inom Kauparve gård på egen samt arrenderad mark. Vi har med utmaningar som torka, utsläpp och jordhälsa valt att bedriva växtodlingen med conservation Agriculture (CA). Det betyder att vi alltid vill ha marken täckt av växande eller nedvissnad gröda och vi använder oss av minimerad jordbearbetning. På så vis skapar vi bättre markstruktur och markbiologi, sparar diesel och sprutmedel och har möjlighet att integrera korna i växtföljden med betande djur.

Växtodlingen skapar spannmål som hönsen äter och utöver det vallfoder till de djur som inte betar markerna.

Kruse Gård AB


Alva Lilla Kruse 613

623 46 Hemse

Kauparve Gård AB


Alva Kauparve 541

623 46 Hemse

Tel: 070-548 09 21

       073-614 29 70www.krusegard.se