Växtodlingen

Växtodlingen


Växtodlingen drivs inom Kauparve gård på egen samt arrenderad mark. Vi har med utmaningar som torka, klimat och jordhälsa valt att bedriva växtodlingen med conservation Agriculture (CA). Det betyder att vi alltid vill ha marken täckt av växande eller nedvissnad gröda och vi använder oss av minimerad jordbearbetning. På så vis skapar vi bättre markstruktur och markbiologi, sparar diesel och sprutmedel och har möjlighet att integrera korna i växtföljden med betande djur för att skapa ett regenerativt brukande.

Växtodlingen bidrar till vete som är en stor beståndsdel i hönsfodret och utöver det vallfoder till de djur som inte betar markerna. Utöver det odlas också ärtor, raps och bovete.